Vis udstillerliste med en shortcode

Du kan indsætte din egen udstillerliste på en selvvalgt WordPress-side med en simpel »shortcode«.

Hvis du på en given side indsætter koden:

[emetric_cat token="nnn"]

hvor 'nnn' er din udstiller-token, vil koden automatisk blive erstattet af din dynamiske udstillerliste. For at få dette til at fungere, skal du dog først indsætte følgende kode til sidst i filen functions.php i din WordPress-installations theme-mappe:

Se en demo-side, hvor cat-shortcoden er indsat som eksempel.

Se en demo-side, hvor ep1-shortcoden er indsat som eksempel.

/**
* eMetric Udstiller Shortcode for use in WordPress functions.php
* @link https://metria.dk/emetric/udstiller-shortcode/
* @author Biberkopf
*
* @param array attributes
* @param string token text
* @return string html
*/
function e_cat( $atts ) { 
  extract(shortcode_atts(array( 'token' => '' ), $atts)); 
  $html = '<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>'; 
  $html .= '<script src="//eMetric.dk/EventManager/lib/jquery.lightbox-0.5.min.js"></script>'; 
  $html .= '<script src="//eMetric.dk/EventManager/lib/jquery_cookie_js.js"></script>'; 
  $html .= '<script src="//eMetric.dk/EventManager/lib/remote_v5.js.php?token=' . esc_attr( $token ) . '"></script>'; 
  $html .= '<div style="display: none;" id="udstcontainer">&nbsp;</div>'; 
  $html .= '<div id="emetric">&nbsp;</div>'; 
  return $html; 
} 
add_shortcode( 'emetric_cat', 'e_cat' );